Really Good Quotes About Life

Really Good Quotes About Life

Really Good Quotes About Life

Best Quotes About Life, Aldous Huxley quotes :

  • That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach.
  • Facts do not cease to exist because they are ignored.
  • Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him.
  • Words can be like X-rays if you use them properly -- they’ll go through anything. You read and you’re pierced.
  • To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.
  • There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception.
  • There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self. This one is a nice quote about life.
This post is focused upon good quotes about life.
SEE MORE HERE :Nice Quote About Life
You can also see more nice quotes about life, love, marriage, get well soon & other topics.
Translating Filipino:
How to say beautiful in Filipino Language (Beauty Tips)          : Click HERE
Happy Marriage in Tagalog (Happy wedding  in filipino)                     Click HERE
Get well soon wishes in filipino Language (Best wishes)             : Click HERE 


How to say PLEASE! in Filipino Language:

Mangyaring!
(1) "MANGYARING! at Salamat sa iyo ... dalawang magalang na parirala na dahan-dahang nawawala mula sa aming bokabularyo. "
Anthony T.Hincks'

(2) "Iyon ay nalulumbay, kapag ang isang tao ay nagsasabing" mangyaring "sa iyo."
 J.D.Salinger, The Catcher in the Rye

(3) "Kung minsan ay kinakailangan na gumamit ng hindi kailangang mga salita tulad ng salamat at pakiusap lamang na gawing mas masaya ang buhay."
E.L.Kigsigsburgs quotes on life , Mga Ibinabawang Shadow

(4)
Sapagkat mali ako
Nalulungkot ako
Hinihiling ko sa iyo
Patawarin mo ako, pakiusap

(5) "Sa mga horrors ng digmaan, mangyaring dalhin mo ako kapayapaan."
Anthony Liccione's good quote about life, war & peace.

(6) "Matuto nang sabihin" mangyaring "at" salamat "sa maraming wika."
Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life at the Human Experience

(7) Iwanan mo ako sa gabi ngunit mangyaring huwag mo akong iwan sa kadiliman
Tom Robbins

(8)
Kaya ko paumanhin mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad

(9) Kung nakagawa ako ng anumang mga kapinsalaan sa pagluluto, mangyaring patawarin ako.
Ted Allen

(10) Kung ito ay kape, mangyaring dalhin sa akin ang ilang tsaa; ngunit kung ito ay tsaa, mangyaring dalhin sa akin ang ilang kape.
Abraham Lincoln


Related Posts

Really Good Quotes About Life
4/ 5
Oleh